Goed taxeren begint bij goed adviseren

Het is van cruciaal belang om eerst goed te inventariseren om te kunnen taxeren…

 1. Home
 2.  » Taxeren

Om goed te kunnen taxeren, is het van cruciaal belang om eerst goed te inventariseren en te adviseren!

Wat is het doel van de taxatie en waar heeft u de taxatie voor nodig?
Uw redenen voor een taxatie kunnen divers zijn.
Er zijn verschillende formele waardedefinities die in gebruik zijn. Het is belangrijk dat de waardedefinitie die gekozen wordt, past bij het doel van de taxatie.
Uw machine verandert niet, maar afhankelijk van de waarderingsdefinitie de uitkomst van de waardering wel.

Enkele voorbeelden zijn:

 • in- of uittreden van één van de vennoten
 • aan- of verkoop van een bedrijfsonderdeel
 • overname, fusie of samenwerking bedrijven
 • bedrijfsbeëindiging of doorstart
 • financieringsaanvragen
 • zekerheden voor financiers of lease maatschappijen
 • jaarrekeningen
 • waardebepaling i.v.m. boedelverdeling
 • verzekeringsdoeleinden (art. 7:960 BW)
 • verandering van ondernemersvorm
TAXATIES VAN UW LANDBOUWMACHINES, GWW INFRA MATERIEEL EN BEDRIJFSINVENTARISSEN.